close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INFORMATOR POLONIJNY

 • Sprawy polonijne

  Polacy w ostrawskim okręgu konsularnym zamieszkują obszar Zaolzia. Nazwą Zaolzie określa się zachodnie tereny Śląska Cieszyńskiego, które po podziale tego regionu w 1920 r. znalazły się w granicach Czechosłowacji. Nazwa pochodzi od rzeki Olzy, w przeszłości stanowiącej granicę między Polską a Republiką Czeską w okolicach Cieszyna.

  Obszar ten obejmował powiaty czeskocieszyński, frysztacki, oraz część frydeckiego. Żyjący tu Polacy zachowali łączność z krajem, podtrzymując swoją lokalną odmianę śląskiego dialektu języka polskiego oraz oryginalną kulturę. W 2001 r. zadeklarowało narodowość polską 51 968 osób w Czechach, w tym 43 479 na Zaolziu. Szacunkowe dane podają, że ok. 10% z nich ma polskie obywatelstwo. Największe skupiska Polaków znajdują się w Cieszynie i okolicach, rejonach Karwiny (powiat karwiński) i okolic Jabłonkowa (powiat frydecko -mistecki).

   


  Wszelkie informacje zawarte w tej części serwisu a dotyczące Związków oraz Stowarzyszeń Polaków w Republice Czeskiej mają charakter ogólny. Szczegóły dotyczące ich działalności można uzyskać jedynie kontaktując się bezpośrednio z tymi organizacjami.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: