close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • POLACY W CZECHACH

 •  

  Polska mniejszość narodowa/narodowościowa w Republice Czeskiej jest w większości skoncentrowana na Zaolziu. 

  Oprócz autochtonicznych Polaków z Zaolzia, w RCz żyją i mieszkają również Polacy, którzy przybyli za pracą - duże skupisko w Ostrawie (pobliskie huty i kopalnie), w zakładach Škody w Mladej Boleslavi, a także wielu pracujących w Pradze i Brnie. 

   

  Najważniejszymi polskimi organizacjami w tym rejonie są:

  Kongres Polaków w Republice Czeskiej - www.polonica.cz

  Polski Związek Kulturalno-Oświatowy (PZKO) - www.pzko.cz

  a największą gazetą Głos - http://www.glos.live/ oraz miesięcznik ZWROT - http://zwrot.cz/

   

  SZKOLNICTWO

   

  Informacje na temat polskiego szkolnictwa oraz wykaz szkół z polskim językiem nauczania w RCz można uzyskać  na stronach Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego. http://www.pctesin.cz/. Jest to instytucja doskonalenia zawodowego, kształcenia ustawicznego oraz aktywnej współpracy europejskiej, powołana z dniem 1 stycznia 1995r. przez Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego w RCz


  Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego
  ul. Ostrawska 612/21
  737 01 Czeski Cieszyn,
  tel/fax: 00420 558 746 267

  Dyrektor - Marta Kmeť
  info@pctesin.cz
  http://www.pctesin.cz/

   

  Na terenie Województwa Morawsko-Śląskiego szkolnictwo polskie jest szeroko rozbudowane i posiada dużą ofertę programową. Edukacja w języku polskim odbywa się tu w 33 przedszkolach (dla dzieci w wieku 3-6 lat), 25 szkołach podstawowych (6-15 lat) oraz w Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie (nauka zakończona jest egzaminem maturalnym). Ponadto w Brnie pod auspicjami Polskiego Klubu POLONUS działa Szkółka Języka Polskiego. Organizowane są cotygodniowe zajęcia w języku polskim. Więcej informacji na stronie:
  http://www.polonusbrno.org/szkolka.htm

   

  Nauka języka polskiego na poziomie szkół wyższych w RCZ odbywa się następujących uczelniach:

   

  Uniwersytet Ostrawski
  http://ff.osu.cz/ksl/

  Uniwersytet im. F. Palackiego w Ołomuńcu
  http://polonistika.upol.cz/

  Uniwersytet im. T.G. Masaryka w Brnie
  http://www.phil.muni.cz/wusl

  Uniwersytet im. Karola w Pradze
  Katedra středoevropských studií
  Portal Praska polonistyka http://polonistika.cz/

  Uniwersytet w Hradcu Králové
  https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Katedry/Katedra-slavistiky-(1)/Zakladni-informace

  Uniwersytet Pardubice
  http://www.upce.cz/studium/obory-detail.html?obor=456  Informacje odnośnie możliwości uzyskania Stypendium Fundacji "SEMPER POLONIA"( adresowane do studentów polskiego pochodzenia uczących się i mieszkających poza granicami Polski) uzyskać  można na stronach internetowych http://www.semperpolonia.pl/

   

  Fundacja SEMPER POLONIA

  Ul. Wąwozowa 4 lok.105,
  02-796 Warszawa

  Tel.+48   22 818 21 17
  Tel./fax  +48  22  619 05 38

  Skype: semper_polonia
  E-mail: biuro@semperpolonia.pl
  www.semperpolonia.pl
  www.iuve.pl

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: