close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KONSUL

 •  

   

  Konsul Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie

   

   

   

                                                     

   

                                                               Izabella Wołłejko-Chwastowicz

   

  Pani Izabella Wołłejko-Chwastowicz jest absolwentką Uniwersytetu im. Karola w Pradze, w latach 1997-1999 studiowała Europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Swoją wiedzę poszerzyła o zarządzanie bezpieczeństwem informacji na Głównej Szkole Handlowej w Warszawie, gdzie w szczególności zajmowała się zagrożeniami występującymi w projektach wdrażania nowych systemów informatycznych w administracji.
   

  Od 2003 roku jest mianowanym urzędnikiem służby cywilnej. W trakcie swojej kariery przeszła wszystkie szczeble administracji rządowej oraz samorządowej. W latach 1999-2000 pracowała w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim, gdzie zajmowała się m.in. współpracą międzynarodową regionu Małopolski z zagranicznymi partnerami – Samorządowym Krajem Preszowskim i Żylińskim. W latach 2000 – 2001  w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiadała za organizację i protokolarne przygotowanie wizyt Premiera. W latach 2001 – 2006 pracowała w  Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.
   

  W Ministerstwie Spraw Zagranicznych pracuje od 2006 roku. Początkowo w Biurze Kadr i Szkolenia, następnie pracowała na stanowisku I sekretarza w Biurze Archiwum i Zarządzania Informacją. W latach 2012-2016 na stanowisku radcy w Ambasadzie RP w Pradze odpowiadała m. in. za promocję Polski w Republice Czeskiej oraz współpracę samorządową pomiędzy Polską a Czechami. W 2016 zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, od 2017 do 2018 była dyrektorem Biura Kadr i Szkolenia a następnie Dyrektorem Inspektoratu Służby Zagranicznej.
   

  Pani Izabella Wołłejko-Chwastowicz została odznaczona w 2016 r. przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych medalem „Pro patria”.
   

  Jest mężatką, ma jedną córkę.

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: