close

  • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

     

  • PODWÓJNE OBYWATELSTWO

  • W związku z wypowiedzeniem przez Polskę w dniu 28.06.2000 r. Konwencji między PRL a CSRS o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, od dnia 20 maja 2001 r. istnieje możliwość posiadania przez obywateli polskich również obywatelstwa czeskiego.

    W celu uzyskania czeskiego obywatelstwa, obywatel polski mieszkający w Republice Czeskiej zwraca się z wnioskiem do Ministerstva Vnitra RČ - informacje na ten temat można uzyskać w urzędach gminy i w Policji ds. Cudzoziemców ČR. W przypadku osób zamieszkujących na terenie Republiki Czeskiej przez okres krótszy niż 20 lat władze czeskie żądają od zainteresowanych zrzeczenia się polskiego obywatelstwa, dotyczy to również młodzieży.

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: