close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KONTAKT

 •  

   

  • DANE TELEADRESOWE:

   

  Konsulat Generalny RP w Ostrawie
  701 00 Ostrawa, ul. Blahoslavova 4,
  Republika Czeska,
  tel. (00420) 596 118 074
  fax (00420) 596 118 073

  e-mail: ostrawa.kg.sekretariat@msz.gov.pl

  tel. konsula dyżurnego: (00420) 596 118 074

  (po godzinach pracy, tylko w sytuacjach kryzysowych i nieszczęśliwych wypadków)

   

   

   

  • GODZINY URZĘDOWANIA

    

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek : 9:00-13:00
  środa, sobota, niedziela: zamknięte

   

  Urząd konsularny jest ZAMKNIĘTY w czasie świąt państwowych, kościelnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy zarówno w Republice Czeskiej, jak i Rzeczpospolitej Polskiej.

   

  • GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW:

   

  poniedziałek w godz. Od 12:00 - 14:00

  W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (ostrawa.kg.sekretariat@msz.gov.pl, tel.: 00420 596 118 074 ).

   

   

  • OBSZAR KOMPETENCYJNY KONSULATU GENERALNEGO RP W OSTRAWIE:

    

  Morawy i Śląsk (Województwo Morawskośląskie, Województwo Ołomunieckie, Województwo Południowomorawskie, Województwo Zlińskie).

   

   

   

  • INNE PLACÓWKI POLSKIE W REPUBLICE CZESKIEJ:

    

  Ambasada RP w Pradze

  Valdštejnska, 118 00

  Tel.: +420 257 099 500
  Tel. dyżurny: +420 257 099 500
  Faks: +420 257530399

  www.praga.msz.gov.pl

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Pradze
  ul. Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1
  tel: (+420) 220 400 120
  fax: (+420) 224 227 320
  e-mail: praga.amb.wk@msz.gov.pl


  Instytut Polski w Pradze
  Malé nám. 1 (wejście od ul. Karlovej 27)
  tel: +420 224 214 708
  fax: +420 224 223 010
  e-mail: praga.ip.sekretariat@msz.gov.pl
  www.polskyinstitut.cz

   

  Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
  Loretánské náměstí 109/3, 118-00 Praha 1 - Hradčany
  tel: (+420) 271 732 34
  fax: (+420) 272 735 442
  e-mail: weh@weh.c z
  http://praha.trade.gov.pl
  Godziny pracy urzędu: 08.00 - 16.00

   

   

  • URZEDY KONSULARNE KIEROWANE PRZEZ KONSULÓW HONOROWYCH:


  Konsul Honorowy Pan Petr Mrkývka
  ul. Hudcova 367/78, 612 00 Brno
  tel. 775 412 957
  petr.mrkyvka@law.muni.cz
  Godziny pracy urzędu: środa 14.00 - 16.00


  Uwaga:

   

  Urzędy konsularne kierowane przez konsulów honorowych nie załatwiają spraw paszportowych, wizowych, obywatelstwa polskiego oraz  spraw prawnych.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: