close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 4 lutego 2015

  Prezentujemy pierwszy odcinek cyklu "Zaolzie Potrafi". Celem projektu, wspieranego przez Ambasadę RP, Instytut Polski w Pradze oraz Konsulat Generalny RP w Ostrawie, jest pokazanie ciekawych, wyjątkowych osobistości należących do mniejszości polskiej żyjącej na Zaolziu. Jako pierwszą przedstawiamy Ewę Katrušák - założycielkę inicjatywy "Całe Czechy czytają dzieciom".

  Zaolzie to skrawek ziemi obecnie należącej do Republiki Czeskiej, ziemi, która dzięki trzydziestu tysiącom Polaków tam żyjących, nie zatraciła swojego polskiego kolorytu. Polskość tutaj kojarzona jest od zawsze z pracowitością, obowiązkowością, przywiązaniem do rodziny, ziemi, własnych korzeni oraz utrzymywaniem polskich tradycji. Polska mniejszość pielęgnuje swoją tożsamość narodową, jednak jest również otwarta na wpływy ze strony czeskich sąsiadów, z którymi na co dzień się spotyka, pracuje i spędza wolny czas. Tutaj rodzą się czesko-polskie przyjaźnie, tworzą się dwujęzyczne związki, zakładane są dwukulturowe rodziny.

   

  To właśnie dwujęzyczność i wielokulturowość Polaków z tego regionu sprawia, że kariera wielu z nich rozwija się dwutorowo, tak jak ma to miejsce chociażby w przypadku Ewy Farnej, czy Haliny Mlynkovej. Te dwa nazwiska to tylko wierzchołek góry, na którą trzeba się wspiąć, żeby móc poznać piękno całego regionu oraz dostrzec osobistości, które z niego się wywodzą. Oto tylko nieliczni z tych, którzy cieszą się powszechnym uznaniem, którzy osiągnęli sukces w skali krajowej lub międzynarodowej...

   

   

  Ewa Katrušák:  To, co istotne w życiu, tego czas nie zmieni.

   

    

  fot. Marian Siedlaczek

   

   

   

  EWA KATRUŠÁK
  kontynuatorka pierwotnie polskiego projektu, który poprzez kampanię Całe Czechy czytają dzieciom (Celé Česko čte dětem) za pośrednictwem beletrystyki ułatwia dzieciom dojrzewanie i wyrastanie na wartościowych ludzi. Jej projekt uświadamia rodzicom ich niepowtarzalną rolę, jaką odgrywają w formowaniu osobowości swych dzieci. Za swą działalność otrzymała  m.in. prestiżowe wyróżnienie w kategorii organizacji non-profit Republiki Czeskiej.

   

  Ewa Katrušák jest absolwentką – w obecnych czasach jedynej w ścisłym tego słowa znaczeniu polskiej szkoły średniej na terenie RCz – Gimnazjum z polskim językiem nauczania w Czeskim Cieszynie. Po studiach filologicznych (anglistyka i bohemistyka) w Ołomuńcu wróciła do rodzinnego Cieszyna, aby tu rozpocząć swoją działalność.

  Pracowała najpierw jako nauczycielka angielskiego i czeskiego w polskim gimnazjum oraz w czeskich szkołach średnich na terenie Zaolzia. Pod koniec lat 90. zdecydowała się wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenia wyniesione z wieloletniego kształcenia się w dziedzinie metodyki i lingwistyki w kraju i za granicą, otwierając prywatną szkołę językową i centrum tłumaczeń Pygmalion. Niedługo po niej zakłada następną firmę - wydawnictwo Press-Pygmalion, które początkowo wydaje czasopisma i pomoce naukowe, a następnie skupia się na wydawaniu dydaktycznych gier planszowych dla dzieci.

  Miłośniczka literatury pięknej odkrywa w beletrystyce jeszcze jeden jej aspekt:  regularne czytanie książek dzieciom przez ich rodziców jednoczy te dwa pokolenia. Polska kampania Cała Polska czyta dzieciom inspiruje ją do zrealizowania podobnego projektu w RCz. W 2006 r. przychodzi na świat imienniczka polskiej fundacji, w której słowo „Polska“ zostaje zastąpione przez „Czechy“. Kampania Całe Czechy czytają dzieciom (CČČD) podkreśla niezmierną wartość czytania dzieciom książek przez ich rodziców, ewentualnie dziadków codzienne przez dwadzieścia minut. Projekt z czasem przyciąga coraz większą uwagę nie tylko osób biorących w nim bezpośrednio udział, czyli dzieci i ich rodziców, ale również zyskuje uznanie mediów czy znanych osób, które go promują. Cała kampania odbywa się pod patronatem Václava Havla – byłego prezydenta Czech, a jej propagatorami są między innymi Zdeněk Svěrák czy Jaromír Nohavica. Na dzień obecny organizację pozarządową CČČD wspiera ponad 80 znanych twarzy z dziedziny kultury i sportu. Organizacja uzyskała wsparcie ze strony Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Edukacji RCz. Realizacja projektu CČČD wymaga dużo czasu oraz wielu przygotowań, działań, a także precyzji i nieustannego utrwalania założeń, które sprawdziły się w praktyce. Od 9 lat kampania obejmuje różnego rodzaju przedsięwzięcia. Wymienić można tutaj chociażby takie, jak: czytanie małym pacjentom w szpitalach, wyposażanie biblioteczek w przychodniach lekarskich czy organizacja ogólnokrajowego tygodnia czytania dzieciom. Wszystkim działaniom towarzyszą przewodnie myśli inicjatywy, takie jak: książka rozwija kreatywność dziecka, uczy je przyswajać sobie pożyteczne cechy (cierpliwość, umiejętność koncentracji), poszerza jego horyzonty oraz uczy samodzielnego myślenia. Od samego początku kampanii akcent kładziony jest nie tylko na książkę, jako na nośnik pewnych wartości, ale przede wszystkim na rodzinę, bowiem projekt w praktyce zyskuje przełożenie na relacje rodzic - dziecko. Utrwala więź między nimi, pomaga stworzyć wspólną platformę do bycia razem i na tej podstawie stwarza dogodne warunki do rozwoju osobowości dziecka. Największą korzyścią czytania przez rodziców nie tylko maluchom jest zaspokojenie najważniejszych potrzeb emocjonalnych dziecka.

  Efekty pracy organizacji CČČD zostały dostrzeżone przez największe autorytety z różnych dziedzin życia społecznego. Organizacja otrzymuje nagrody za promowanie swoich wartości oraz za wkład w dziedzinę kultury książki  od Czeskiego Funduszu Literackiego (Český literární fond) oraz od polskiej fundacji Cała Polska czyta dzieciom za promowanie idei o czytaniu dzieciom. CČČD zyskała w Czechach nagrodę za najlepszą reklamę drukowaną oraz dwukrotnie za najlepszą reklamę telewizyjną w kategorii organizacji pozarządowych. W 2012 r. Ewa Katrušák została finalistką konkursu Przedsiębiorca roku Republiki Czeskiej  Ernst and Young w kategorii organizacji non-profit. Dwa lata później inicjatywa Całe Czechy czytają dzieciom ulokowała się w pierwszej piątce najlepszych małych organizacji pozarządowych i zdobyła 3 miejsce w kategorii Nagroda Publiczności. Na tym jednak nie kończy się lista nagród i wyróżnień, które dotychczas zostały przyznane tej organizacji.

   

   

  Motto:  To, co istotne w życiu, tego czas nie zmieni.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: