close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 5 lutego 2016

  Grażyna Bernatowicz, Ambasador RP w Pradze, podczas wizyty w Ostrawie i na Zaolziu spotkała się z nauczycielami polskich placówek oświatowych, złożyła wizytę u prezydenta Miasta Ostrawy oraz Hejtmana Województwa Morawskośląskiego, a także zainaugurowała Rok Henryka Sienkiewicza w Polskiej Szkole Podstawowej w Jabłonkowie.

  3 lutego 2016 r., w siedzibie Konsulatu Generalnego w Ostrawie, odbyło się spotkanie Pani Ambasador z pracownikami pedagogicznymi szkół i przedszkoli z polskim językiem nauczania, z wykładowcami katedr polonistyki z całego kraju oraz z przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń, które wspierają polską edukację w RCz. W części artystycznej wystąpił, pod batutą pani Beaty Brzóski, chór dziecięcy „Trallala” z PSP w Czeskim Cieszynie.

  W drugim dniu wizyty, Pani Ambasador spotkała się z Hejtmanem Morawskośląskim -  Miroslavem Novákiem, jak również z Prezydentem Miasta Ostrawy – Tomašem Macurą.

  W Szkole Podstawowej z polskim językiem nauczania w Jabłonkowie im. H. Sienkiewicza, Pani Ambasador dokonała uroczystej inauguracji Roku Sienkiewicza w Republice Czeskiej. W ramach programu uroczystości, fragmenty z powieści „W pustyni i puszczy” H. Sienkiewicza czytali kolejno Pani Ambasador G. Bernatowicz, Konsul Generalny RP w Ostrawie - Janusz Bilski, oraz Dyrektor Teatru Czeskocieszyńskiego - Karol Suszka.

  Spotkanie Nauczycieli_1
  Spotkanie Nauczycieli_2
  Spotkanie Nauczycieli_4
  Spotkanie u Hejtmana 1
  Spotkanie u Primatora
  Szkoła Jabłonków_ 1
  Szkoła Jabłonków_ 2
  Szkoła Jabłonków_4
  Szkoła Jabłonków_ 5
  Szkoła Jabłonków_3

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: