close

 • Být věrným mé Vlasti, Polské republice
 • AKTUALITY

 • 1. května 2019

  Dne 1. května 2004 došlo k největšímu rozšíření Evropské unie v dějinách. Polsko společně s Českem, Slovenskem, Maďarskem, Litvou, Lotyšskem, Estonskem, Slovinskem, Kyprem a Maltou vstoupilo do Evropské unie.

  Prvním krokem bylo podepsání tzv. Evropské dohody stanovující sdružení mezi Polskem a Evropským společenstvím a jeho členskými státy dne 16. prosince 1991. Symbolickým momentem bylo podání formální žádosti o členství v Evropské unii vládou Polské republiky dne 8. dubna 1994 v Athénách. O čtyři roky později byla zahájena příslušná přístupová jednání. V referendu o vstupu, které se konalo ve dnech 7. a 8. června 2003, se vyslovilo 77,45 procent Poláků pro členství v Evropské unii.

  Polsko je nejlidnatějším a co do rozlohy největším státem, který přistoupil do EU po roce 2004. Polské hospodářství je šesté největší podle hodnoty HDP v Evropské unii a zároveň si udržuje jednu z nejvyšších úrovní růstu ve společenství. Polsko je aktivním a významným členem Evropské unie, účastní se nejdůležitějších debat na fóru Evropské unie o budoucnosti EU, migrační, klimatické a ekonomické politice. Členství v EU posiluje Polskou republiku na mezinárodním poli a přináší jí mnohé hospodářské, politické a společenské výhody.

  Přistoupení Polska do Evropské unie bylo završením úsilí všech vlád po vítězství Solidarity v roce 1989. (…) Členství v Evropské unii se stalo pevným základem modernizace polského státu, polské ekonomiky a polské zahraniční politiky, řekl ministr zahraničních věcí Jacek Czaputowicz ve svém vystoupení před poslanci Sejmu PR dne 14. března 2019.

   

   

  Tisková kancelář

  Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky

   

  Print Print Share: