close

 • Být věrným mé Vlasti, Polské republice
 • AKTUALITY

 • 2. května 2019

  Svátek vlajky připadá na 2. května. Tohoto dne si Poláci připomínají dlouhou historii národních barev bílé a červené a hrdě vyvěšují vlajky na svých domech.

  Národní barvy pocházejí z barev erbu Polského království a erbu Velkoknížectví litevského. V polské symbolice pochází bílá od bílého orla, který je polským znakem a bílého obrněného rytíře s taseným mečem na cválajícím koni, který je znakem Litvy. Oba tyto znaky se nacházejí na červeném poli. Bílá barva je na polské vlajce nahoře a červená dole, neboť v polské heraldice je důležitější barva znaku než pozadí.

   

  Bílá a červená barva byly poprvé uznány jako národní dne 3. května 1792, kdy bylo první výročí schválení Ústavy 3. května. Formálně byly přijaty jako státní barvy polského státu Sejmem Polské království v roce 1931 během listopadového povstání. Po znovuzískání nezávislosti schválil vzhled polské vlajky ústavodárný Sejm dne 1. srpna 1919.

  Den vlajky Polské republiky je jako svátek slaven od roku 2004.

  Print Print Share: