close

 • Být věrným mé Vlasti, Polské republice
 • AKTUALITY

 • 2. května 2019

  Den Polonie a Poláků v zahraničí, který se slaví 2. května, na základě rozhodnutí Sejmu PR v roce 2002. Byla tak uznána „usilovná činnost a přínos Polonie a Poláků v zahraničí, trvající po mnoho století pro znovu získání samostatnosti Polska, jejich oddanost a věrnost polskosti a také pomoc vlasti v nejtěžších chvílích“.

  Polská vláda v uznání významné úlohy Polonie považuje spolupráci s polonijními centry za jednu ze svých priorit. Ministr zahraničních věcí Jacek Czaputowicz ve svém vystoupení v Sejmu PR v březnu letošního roku zdůraznil: „chtěli bychom, aby se naši krajané stali důležitým spojencem vlády v propagování polského státu, polské kultury,  národní paměti a polských dějin“.
   

  Tento svátek je významný pro všechny krajany nezávisle na místě, kde nyní žijí. Obzvláště dnes myslíme na Poláky v zahraničí a děkujeme jim za činnost ve prospěch našeho státu.
   

  Podle údajů Ministerstva zahraničních věcí PR žije nyní v zahraničí cca 20 milionu Poláků a osob polského původu. Velkou skupinu tvoří lidé, kteří zůstali na východním území po posunutí státních hranic. Jiní, současní emigranti, tvoří polskou diasporu v západních zemích. Nejpočetnější je americká Polonie. V roce 2012 žilo jen ve Spojených státech přes 9,6 mil. osob, které se hlásily k polskému původu.

  Print Print Share: