close

 • To serve Poland – to build Europe – to understand the world

   

 • DVOJÍ OBČANSTVÍ

 • V důsledku ukončení Polska na 28.06.2000, Úmluvu mezi lidovou republikou a Československem o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství, na 20 květnu 2001 tam je možnost držení polských občanů české národnosti.

  Za účelem získání polské občanství České republiky občan musí požádat o příslušné žádosti o občanství Polska - přihlášky spolu s informací o podmínkách přijetí polského občanství, postupy a dokumenty, které mají být získány v KG republiky v Ostravě a polské velvyslanectví konzulárního oddělení v Praze.

  Aby bylo možné získat české občanství, polský občan žijící v České republice požaduje, aby Ministerstva vnitra RC - informace na toto téma je možné získat od obecních úřadů a Policie ČR pro cizince. Pro lidi žijící v Česká republika po dobu kratší než 20 let, české úřady vyžadují, aby zájem o vzdání se státního občanství polského, to platí i pro mladé lidi.

  Print Print Share: