close

 • To serve Poland – to build Europe – to understand the world

   

 • STÁTNÍ SPRÁVA

 •  

  Státní správa

  Podle konstituční ústavy ze dne 2.04.1997 jsou orgány státu:

  • v oblasti moci zákonodárné - Sejm a Senát Rzeczypospolitej Polskiej
  • v oblasti moci výkonné - Prezident RP a Rada Ministrů
  • v oblasti moci soudní - nezávislé soudy.

  Sejm je volen ve všeobecných volbách na čtyřleté funkční období. Zasedá v něm 460 poslanců.

  Senát je také volen ve všeobecných volbách na čtyřleté funkční období. Zasedá v něm 100 senátorů.

  Prezident je volen na pětileté funkční období ve všeobecných volbách a může být zvolen opětovně jen jednou. Prezident jmenuje předsedu Rady Ministrů a na jeho návrh ministry.

  Radu Ministrů tvoří: Prezes Rady Ministrů (premiér), jakožto předseda vlády, viceprezesové Rady Ministrů, jakožto její místopředsedové a ministři;  http://www.kprm.gov.pl/ .

  V následující tabulce jed uveden seznam ministerstev:

   

  Ministerstvo

  Adresa web

  Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova

  http://www.minrol.gov.pl/

  Ministerstvo hospodářství

  http://www.mg.gov.pl/

  Ministerstvo životního prostředí

  http://www.mos.gov.pl/

  Ministerstvo financí

  http://www.mf.gov.pl/

  Ministerstvo zahraničních věcí

  http://www.msz.gov.pl/

  Ministerstvo vnitra a administrace

  http://www.mswia.gov.pl/

  Ministerstvo zdravotnictví

  http://www.mz.gov.pl/

  Ministerstvo pro státní pokladnu

  http://www.msp.gov.pl/

  Ministerstvo sportu a turistiky

  http://www.msport.gov.pl/

  Ministerstvo vědy a vysokoškolského vzdělání

  http://www.mnisw.gov.pl/

  Ministerstvo školství

  http://www.men.gov.pl/

  Ministerstvo práce a sociální politiky

  http://www.mps.gov.pl/

  Ministerstvo stavebnictví

  http://www.mb.gov.pl/

  Ministerstvo kultury a národního dědictví

  http://www.mkidn.gov.pl/

  Ministerstvo infrastruktury

  http://www.mt.gov.pl/

  Ministerstvo národní obrany

  http://www.mon.gov.pl/

  Ministerstvo spravedlnosti

  http://www.ms.gov.pl/

  Ministerstvo mořského hospodářství

  http://www.mgm.gov.pl/

  Print Print Share: