close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 27 września 2017

  Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” będzie kontynuowała program stypendialny pn. „Program stypendialny dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą”, zainicjowany przez Fundację Semper Polonia w 1998 roku.

  W roku 2017 program nie zmieni swojej formuły – Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” prowadzić go będzie według wzoru Fundacji Semper Polonia.
   

  Programem objęci będą studenci polskiego pochodzenia mieszkający i studiujący w Czechach , a także w Bułgarii, Bośni i Hercegowinie, Białorusi, Chorwacji, Litwie, Czarnogórze, Gruzji, Łotwie, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainie oraz na Węgrzech.
  Regulamin oraz wniosek stypendialny (w załączeniu) dostępne są tutaj:

   

  �� Wniosek Stypendialny
   

  �� Regulamin Stypendialny

   

  Więcej informacji nt. Programu stypendialnego dostępne jest pod linkiem: http://pol.org.pl/2017/09/15/program-stypendialny-dla-osob-polskiego-pochodzenia-studiujacych-za-granica-rozpoczelismy-nabor-wnioskow/
   

  Uprzejmie informujemy, że kompletny wniosek na I semestr roku akademickiego 2017/2018 (semestr zimowy) wraz z załącznikami należy przesłać w jednym pliku PDF o objętości nie większej niż 50 MB na adres e-mail: stypendia@pol.org.pl oraz pocztą na adres: ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa (z dopiskiem: Stypendia)
   

  lub należy złożyć w sekretariacie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2017 r. (obowiązuje data wpływu).
   

  Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
   

  Decyzja Komisji Stypendialnej dotycząca przyznania stypendium będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” (www.pol.org.pl) w formie imiennej listy stypendystów do 6 listopada 2017 r.
   

  UWAGA: Wnioski niekompletne, na nieaktualnym formularzu i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: